Through the Eyes of Another
Intercultural Reading of the Bible
Jan Hendrik van Wijk

I'm wrtiting a paper about this project and intercultural Bible-reading fot the course 'Zending in context en dialoog' (PThU Utrecht, prof. dr. M.M. Jansen). I'd like to read some readings for this. My questions firstly (in Dutch - if nessesary I will translate them): Hoofdvraag Heeft participatie van groep X aan het project intercultureel Bijbellezen hun manier van Bijbellezen of de visie op het verhaal van de Samaritaanse vrouw veranderd en hoe strookt dat met wat er zou moeten veranderen volgens theorieën rond intercultureel (Bijbel)lezen? Subvragen 1. Wat verandert intercultureel Bijbellezen aan het verstaan van teksten? 2. Wat veranderde er aan de die visie van de groep op het verhaal van de Samaritaanse vrouw? 3. Welke blijvende vruchten heeft het project voor de deelnemende groep X opgeleverd? Of wanneer dat erg lastig blijkt: Valt er wetenschappelijk gezien iets zinnigs te zeggen over resultaten op langere termijn van participatie in intercultureel bijbellezen?
Profile
CountryNetherlands the
UniversityProtestants Theologische Universiteit Utrecht
Degree
Documents
No documents yet
Groups
No groups yet